မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျပန႔္ႏွံ႔လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန႔္ခြာၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ အေျခခ်ၿပီး ေပ်ာ္႐ြင္ေနၿပီဆိုၿပီး ျပည္သူပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေဝဖန္မႈျမႇင့္တက္ေနတဲ့ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္