Month: November 2022

သူမကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့အိမ္ေလးကို ပရိတ္သတ္ကိုထုတ္ျပလာတဲ့ မင္းသမီး နဝရတ္…သူမကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့အိမ္ေလးကို ပရိတ္သတ္ကိုထုတ္ျပလာတဲ့ မင္းသမီး နဝရတ္…